Frosne turister på Dovrefjell sendte ut nødmelding