Kommunedirektøren foreslår å sanere Blåsenborg og bygge nye omsorgsboliger på stedet

foto