Møtte klima- og miljøministeren for å diskutere villrein: – Vernet i dag fungerer ikke