Gjør tiltak for villreinen: Grimsdalsvegen blir nattestengt

foto