Det melder Statsforvalteren i Innlandet på sine sider.

– Vekstsesongen 2023 ble preget av forsommertørke, regn, flom og store nedbørsmengder. Statsforvalteren i Innlandet mottok mer enn 2 100 søknader om tilskudd ved produksjonssvikt, skriver de.

Nå er saksbehandlingen ferdig for 75 prosent av søknadene, og det er til sammen utbetalt mer enn 200 millioner kr i tilskudd.

– Statsforvalteren er ferdig med saksbehandling av søknader der vi har mottatt nødvendig dokumentasjon. For salgsproduksjoner må vi ha dokumentert solgt avling i skadeåret og sammenligningsårene 2017-2022. For vekstgruppe grovfor med egne husdyr der normalavling er fastsatt kommunevis, må skadeårets avling være oppmålt og dokumentert, skriver de.