Forbod mot kjuke som lokkemiddel under pilking

foto