Dombåsrussen med eigen avis: – Vi vart oppmoda til å legge i litt ekstra innsats