Vegtrafikksentralen opplyser at veien holdes stengt fordi E6 er stengt i Drivdalen og det ikke finnes alternative ruter.

Ifølge Vegtrafikksentralen er E6 over Dovrefjell stengt fram til klokka 10 torsdag.