I høst starter arbeidet med forbikjøringsfelt her

foto