– Det meldes om mye vann og noen oversvømmelser på Lordalsvegen og Dalsidevegen og det henstiller til alle om ikke å kjøre på disse vegene nå, skriver kommunen på sin Facebook-side.

Tirsdag kveld kunne kommunen oppdatere med at Lordalsvegen ikke er kjørbar. Samtidig har kommunen lagt ned forbud mot all ferdsel på flomverket for den som ikke har noe der å gjøre. Dette i samråd med grunneiere.

– Det meldes om mye vann i Lågen med sidevassdrag og noen oversvømmelser på flomverket på Lesjaleira, skriver de.

Det er mye vann og oversvømmelse langs Lordalsvegen og Dalsidevegen i Lesja. Foto: Lesja kommune