Her kan det bli aktuelt med vind- og solkraftproduksjon