Mykje skjer ved Domaas gard: – Folk vil ha høg standard