Bli kjent-kveld for elever på Hjerleid og lokal ungdom

foto