Mange bønder går med planer om å avslutte driften de kommende årene

Vel 20 prosent, hver femte bonde, oppgir at de har planer om å enten legge ned melkeproduksjonen eller redusere driftsomfanget. I samme undersøkelse i fjor var det litt under 18 prosent som svarte det samme.

Over 1100 melkeprodusenter svarte på undersøkelsen, skriver Nationen.

Andelen som planlegger å fortsette som før eller å øke melkeproduksjonen er stabil på rundt 65 prosent.

– Det er et press i alle ledd og vi lever i en dyrtid. Det er veldig utfordrende også for mange bønder, sier Gunnar Dalen, direktør for næringspolitikk og medlem i Tine, til Nationen.