Tord Bretten fra Statens Naturoppsyn har undersøkt kalven, men ikke funnet dødsårsaken.

– Den har ligget noen dager, men blodet sto i kroppen, og det er ikke noen fysiske skader på den. Den kan ikke ha blitt skutt, sier Bretten, som oppfordrer jegere og andre som ferdes i fjellet til å melde ifra om døde moskuser.

Bretten mistenker sykdom, men for å ta slike prøver, må kadaveret være ferskest mulig. Det var ikke denne moskuskalven.

– Jeg fant noen få dyr i fjor, og da mistenkte jeg også sykdom. Veterinærinstituttet har rapportert at det var mest trolig et sauevirus som tok knekken på moskusene som døde i 2006 og 2012, sier Bretten.

Det har vært varmt for moskusen i år, og det kan også ha vært en sammenheng med den døde moskuskalven.

I tillegg ble tre moskus ihjelkjørt av toget ved Nysetra på Dovrefjell, natt til lørdag. Det var en moskusku, en fjorårskalv og en årskalv.