Takseringsarbeidet viser at det også i år er lite rype, og dette fører til restriksjoner.

Dovre Fjellstyre vedtok sist uke en rekke restriksjoner for jakt på rype i statsallmenningene i Dovre. Det tillates å skyte kun en lirype og en fjellrype pr.dag. Totalkvoten er satt til maksimum 10 ryper pr jeger for jaktsesongen 2010. Rypejakta i Dovre skal avsluttes for alle den 23.oktober. I tillegg avsluttes jaktkortsalget en uke etter offentliggjøring av vedtaket på fjellstyrets hjemmesider. De som har løst sesongkort for hund kan bruke dette som treningskort i perioden 23.oktober til 23.desember.

Svak oppgang

Grunnen til at disse restriksjonene må til er at resultatene fra rypetakseringen bekrefter at det fremdeles er lite rype.

Trond Toldnes i fjellstyret sier i saksutredningen at det takseringen viser en svak oppgang av rypetetthet og kyllingproduksjon i forhold til året før, som var et svært dårlig rypeår. Tross en liten oppgang er det fremdeles lav bestand og dette tilsier at uttak av antall ryper også i år må reduseres for å unngå beskatning av stamfuglen. Vigga har ikke lyktes å komme i kontakt med ansvarlig for taksering i Lesja.