Fondet vil bruke inntil 1,5 millioner på saken i år, og søknadene vil bli behandlet fortløpende.

-Vi ønsker å hindre at kulturminner går tapt og at forfallet kan stanses inntil du får mulighet til å gjøre flere tiltak, sier direktør i Norsk kulturminnefond, Simen Bjørgen.

Av tiltakene som kan støttes, står tetting av tak, tetting av dører og vindu i bygninger som står usikret, sikring av en mur, bru og brygge mot å rase ut, på lista. Kulturminnefondet skal bidra til å minimere frafallet av verneverdige kulturminner. Det trenger ikke være eier som søker, da kan privatpersoner eller lag være søker, med bekreftelse fra eier.

Fond for seminar

Det utlyses også en ordning for å gi støtte til fag- og handverksseminar.

– Her søker fondet samarbeid med lokale ildsjeler, lag og kulturvern organisasjoner for å utvikle møteplasser i ulike deler av landet, sier Bjørgen.

Fondet kan i tillegg til å gi økonomisk støtte til gjennomføring av fag- og handverksseminar, også bidra med faglige innlegg om relevante tema. På denne måten vil fondet bidra til at kulturminne og kulturmiljø får økt oppmerksomhet.

Direktør i Norsk kulturminnefond, Simen Bjørgen. (Arkiv) Foto: Lokalavisa Vigga