Sjå kva grenseovergangar som er fysisk stengde - Ulovleg passering gir bot på inntil 10 000 kroner

foto