Har sendt ut invitasjon til samarbeid om ny storkommune i Nord-Gudbrandsdal