På kommunestyremøtet denne uka ble det gjort vedtak på å beholde to barneskoler i Dovre. Men fremdeles skal skolen spare 2,4 millioner kroner.

Må kutte i lønn

– Da ryker Dovremodellen, sier hovedtillitsvalgt i Utdanningsforbundet, Elin Ulateig Austigard.

Dovre kommune ansatte tre ekstra lærere da dovremodellen ble innført, og det er samme antall som nå må sies opp, dersom innsparingskravet skal etterleves. Man kan ikke spare 2,4 millioner kroner på materiell og drift, det er lønnskostnader det må kuttes i materiell, mener hun.

- Skolene har spart etter ostehøvelprinsippet i mange år. Det er ikke er mer å hente, sier Austigard.

Støttet sammenslåing

Derfor hadde hun og Utdanningsforbundet stilt seg bak det opprinnelige forslaget fra rådmannen, om å slå sammen barneskolene. Austigard har ved flere anledninger presisert at hun personlig ikke ønsker at en skole skal legges ned, men at det økonomisk vil være den eneste forsvarlige løsningen. Det holder hun fast ved.

- Jeg er ikke fornøyd med vedtaket som ble fattet. Beløpet vi skal spare er redusert fra 4,6 til 2,4 millioner, men det er fortsatt alt for mye. Dersom skolestrukturen skal bestå må innsparingskravet reduseres ytterligere, mener hun.

Underkjenner administrasjonens arbeid

Hun føler ikke at politikerne har satt seg godt nok inn i tallmaterialet fra arbeidsgruppa.

- De sitter og sier at «selvsagt skal dovremodellen bestå», og i neste nå banker de et innsparingskrav på tre-fire lærerstillinger. Med enkelte hederlige unntak mener jeg at de viser manglende forståelse for konsekvensene av sine egne vedtak, sier Austigard, som spent fulgte kommunestyret fra tilskuerplass mandag kveld.

Flere politikere skrøt av administrasjonen, og den jobben arbeidsgruppene har lagt ned, fra talerstolen under kommunestyremøtet. Austigard har selv vært med i prosessen, og hun er enig.

- Det har vært en knalltøff, men god prosess, sier hun.

Da synes hun det er trist å se at arbeidet nærmest blir underkjent, i et vedtak som hverken er fugl eller fisk.

Utgiftene vil øke

Dovremodellen har spart kommunen for rundt 3 millioner kroner årlig i utgifter til elever med spesielle behov. Dette er grundig dokumentert. Antall elever med behov for spesialpedagogisk oppfølging er det samme, med eller uten dovremodell, det er bare to ulike måter å løse, og dermed finansiere, behovet på. En av fordelene som er pekt på med dovremodellen er at den lettere kommer flere elever til gode enn de som utløser rett til spesialundervisning, i og med at det alltid er to lærere inne i basisfag.

Stikk i strid med nasjonale anbefalinger

Senterpartiet foreslår at 30 prosent av kuttet skal gå fra lederstillinger og merkantile ressurser.

- Jeg lurer litt på hvordan de skal få til det, innenfor lovverket, sier Austigard.

Hun poengterer dessuten at kommunen nylig har prioritert etterutdanning for sine rektorer, fordi det har vært ansett som viktig med dyktige og tilstedeværende ledere. Dette er i tråd med en stortingsmelding fra 11. oktober, der skoleeiere bes satse på å styrke ledelsen, gjennom å gi rektorene mer tid til å lede.

- Det er jo litt interessant at Senterpartiet lokalt jobber stikk i strid med senterpartiet nasjonalt, sier Austigard.

Hun sier at Utdanningsforbundet og arbeidsgruppa selvsagt vil ta situasjonen fra der den nå er, og jobbe for å spare 2,4 millioner kroner. Hun ønsker bare å presisere at da ryker lærerstillinger, og i sin tur den anerkjente dovremodellen.

- Ordføreren sitter og sier at de fortsatt vil ha mange lærere ute i klasserommene, men det er helt urealistisk dersom dette innsparingskravet opprettholdes, avslutter hun.

Les mer i ukens Vigga