Frank Wassdahl har ingen tilknytting til Bjorli. Han har hytte på Geilo, og ingen familietilhørighet til Bjorli. Likevel hadde han fått med seg at det i oktober var et åpent møte om kommuneplanen, på Bjorli samlingshus. Wassdahl er 60 år, bosatt i Asker, utdannet rørlegger og forteller at han har bakgrunn som fallskjermjeger fra Forsvaret. Han er registrert med to virksomheter i Brønnøysundregisteret. Team Wassdahl AS driver med bedriftsrådgivning, der han vil istå med gode løsninger til det beste for fellesskapet i vår nasjon etter sine prinsipper, vurderinger og standpunkter gjennom livet. Wassdahl service er et enkeltpersonsforetak som driver med import og konsulentvirksomhet innen bygg, import og økonomi. Wassdahl sier selv han har vært med på å sette opp over 400 hytter. Han har også vært aktiv i Samfunnspartiet.

Vasser over

Tilbake til møtet: Wassdahl forteller at det ble oppfordret om å komme med gode ideer. I november fikk han ideen om å gi Lesja kommune en gave. Ei limtrebru, til passering over elva Rauma i Bjorli sentrum. Wassdahl sier dette ikke er for hans egen del.

- Jeg vasser over elva når jeg trenger det. Jeg er gammel fallskjermjeger, og trenger ikke ei slik bru. Det er for å gjøre det mulig å bruke andre sida av elva. Bjorli begynner å bli fullt, sier han.

Til fellesskapet

På telefon til Vigga sier Wassdahl at det er ”vi” som skal gi bort brua. Han presiserer at dette er en privat gave som ikke skal gå gjennom noe firma. Han sier at han ikke har arvinger, og at han i løpet av livet ikke kommer til å spise opp de pengene han har.

- Jeg er opplært til at om man har noe ekstra, skal man satse på fellesskapet og ikke bare tenke på seg selv. ”Vi”, det er familien og giverne som er med, seier han.

Wassdahl sier han har hatt kontakt med lokalt næringsliv i saken. Han har sommeren 2019 intensjon om å bygge en generasjonshytte på Bjorli.

Gratis brugave

Han tok kontakt med kommunen. Etter å ha fått tilsendt kart over området, skriver han mandag 4. desember et nytt brev til kommunen der har foreslår et møte for å spikre avtalen allerede dagen etter. Her skriver han at alt materiell skal leveres kostnadsfritt, og at han har avtale med en transportør, slik at brua kan stå ferdig til juli 2018. Kommunen må bare stå for tillatelsen og kostnaden med søknaden. Han føler ideen ble tatt godt imot av miljørådgiver Marit Svanborg, og at det ble jobbet videre med det. Noen dager senere fikk han beskjed om at det var planlegger Trond Stensby som hadde overtatt saken. Wassdahl sier han da tok kontakt med Stensby, som da kunne fortelle at han hadde sende denne saken videre til konsulentselskapet Nordveggen AS. Det ble så avtalt et møte med Nordveggen i løpet av de første dagene i november, et møte han sier ble avlyst, da det var avgjort at Lesja kommune ikke ønsket å motta gaven.

- Det er fullt lovlig å ikke ville ta imot ei bru, eller gi tilbake en gave, sier Wassdahl.

Nei til møte

Han ville likevel ikke gi seg, og sier han kastet seg i bilen for å prøve å få et møte med ordføreren. På veg fra Bjorli til Lesja får han beskjed om at ordføreren var opptatt, men at han kan få legge fram saken over telefon. Han fortsetter likevel til Lesja, med et ønske om å hilse på ordføreren. I ekspedisjonen møter han Stensby. Wassdahl sier dette etter en stund endte med at han ble bedt om å forlate stedet. Han ville låne noen ark, for å skrive en innsynsanmodning om brusaken, og kommunens samarbeid med Nordveggen. Det fikk han ikke.

- Kommunens ekspedisjon fungerer ikke som kontor. Det må ordnes et annet sted, sier Trond Stensby.

Wassdahl sier han da gikk inn på næringshagen, fikk utført ærendet sitt. Senere på dagen fikk han skriftlig melding at kommunen takket nei til gaven.

- Rekkefølgekravene i reguleringsplanen for området ikke er oppfylt, nødvendig infrastruktur er ikke på plass og brua har etter det vi erfarer ikke de nødvendige dimensjonene for å kunne fylle en fornuftig funksjon. Vi anser saken som avsluttet, skriver planlegger Trond Stensby, på vegne av Lesja kommune.

Vil ha nytt møte

Wassdahl svarer på nytt. Han oppfordrer til at det innkalles til et nytt møte så snart som råd. Han skriver at brua kan forlenges til 25 meter, og mener kommunen har vist en avvisende holdning i saken.I gjeldende reguleringsplan for området er ei gangbru planlagt i dette området, først etter at det er sikret en planfri kryssing av Raumabana. Wassdahl mener dette bare er formaliteter, og ser ingen grunn til at rekkefølgen av disse ikke kan endres.

Takket også nei

Bjorli Lesja Løypelag (BLL) har også uttalt seg i saken. Brua som Wassdahl har tilbudt kommunen er i utgangspunktet 13 meter lang, og to meter bred. Skal tråkkemaskinen komme seg over, må den være minst fire meter. Løypelaget har per brevs form også avslått gaven, da parkeringsanlegget ikke er klart og gavebrua er for smal. Wassdahl stiller seg undrende til avslaget og svarer styreleder Hallbjørn Langstein:

- Løsningen med å få lagt skispor over ei bru på kun to meters bredde forklarte jeg deg nøye på telefonen. Stikkord: Snøscooter, skriver Wassdahl.

Wassdahl sier over telefon den 8. januar at brua er ferdig produsert. Så sent som 5. desember skriver han til Bjorli Lesja Løypelag at tegningene snart skal bli utarbeidet.

Har lagt fram saken

- Han fikk beskjed om at jeg ikke hadde mulighet til å møte ham, og at han kunne legge fram saken over telefonen. Det fikk han gjøre, sier ordfører Mariann Skotte.

Hun mener Wassdahl har blitt møtt på en seriøs måte i Lesja kommune.

- Tilbudet hans har blitt vurdert, men den tilfredsstiller ikke de kravene vi har. Han har fått svar i brevs form om at vi takker nei til gaven. Lesja kommune anser saken som avsluttet, sier Skotte.

Hun forteller at Wassdahl den 7. desember fortalte henne at tilbudet om brugave bare sto ved lag ut den uka, ellers ville den gå til noen andre.

- Jeg trodde at denne brua skulle være gitt til en annen kommune nå, sier Skotte.

Gir ikke opp

Hvorfor akkurat Lesja er tiltenkt denne brua, kan han ikke svare på, Men Wassdahl fortsetter arbeidet med å få på plass brua, selv om alle interessenter har sagt nei.

- Det er nok under 50 prosent sjanse for at vi får det til, men jeg håper vi har den ferdig til sankthans, sier han.

Han vil ikke avsløre sitt neste steg, men sier han skal gjøre noe for å få kommunen til å skjønne poenget.

Frank Wassdahl, her fra en debatt der han deltok for Samfunnspartiet (Skjermdump: NRK)