Hva som blir avdekket er spennende. Å gjøre geoscanning på snø er helt nytt, og arkeolog Manuel Gabler i Norsk institutt for kulturminneforskning (NIKU) forteller at det er en fordel med et snølag over for eksempel myrdekte områder. En geoscanner kan lese det som ligger i bakken både under snø og jord.

Veier og hustufter

Torsdag gikk beltevognen med scanneren inn mot Fokstugu fra Hundyrju. Dagen etter er det jordene nedenfor Hjerkinn fjellstue som skal undersøkes. Der ligger det blant annet flere hustufter som aldri er undersøkt.

– Jeg tror dette er første gang en slik undersøkelse blir gjort på Dovrefjell, sier Hans-Jacob Dahl, som representerer Pilegrimssenter Dovrefjell.

I dag gikk søknadsfristen ut for å få på plass lederen av hovedprosjektet Kongevegen over Dovrefjell som frem til nå har vært et forprosjekt, ledet av Marit Johansson. Scanningen er et samarbeid med Statens vegvesen og NIKU.