- Blei utsett til no grunna korona og hekkesesongen