3 792 000 kroner til å sette i stand kulturminner i Innlandet