Outlet flytter ut, to interessenter vil flytte inn

foto