– Samarbeidet mellom blålysetatane er godt, men systemet er for dårleg

foto