Miljødirektoratet har gjort vedtak om ekstraordinært uttak av en jerv i områdene Lesja, Skjåk, Lom og Vågå, opplyser Fylkesmannen i Oppland på sin nettside.

Skadefellingsoppdraget blir utført av Statens naturoppsyn. Tillatelsen varer i 3 dager, fra og med 8. mars.

– Rovviltnemnda og Fylkesmannen har i det senere hatt dialog med Miljødirektoratet om ekstraordinære uttak på jerv og har gitt direktoratet en prioritering av områder ut fra skadeomfang, og der lisensfellingen ikke har hatt tilstrekkelig resultat, opplyser Fylkesmannen på sin nettside.

I løpet av årets lisensfelling på jerv har det blitt felt sju jerv i kommunene i Nord-Gudbrandsdalen.