Hanne Velure (H) kjempet innbitt for å få kommunestyret i Lesja til å endre mening, og si ja til en sammenslåing med Dovre. Onsdag vedtok kommunestyret i Lesja at kommunen skal fortsette som selvstendig kommune. 67 prosent av lesjingene som gikk til valgurene stemte nei til en sammenslåing med Dovre.

- Jeg er for en sammenslåing, men jeg har sagt jeg følger folket. Og de står jeg for. Men jeg ønsker at vi sammen med Dovre jobber med utfordringer som helse, omsorg og næringsutvikling, sa ordfører Mariann Skotte (Sp).

Hennes partifelle Einar Utgaard ønsket også å følge folket.

Uten valg

- En kommunereform kommer om vi vil det eller ikke. Og da blir det over hodet på oss. Sier vi nei til dette alternativet, sier vi ja til at andre skal bestemme. Vi har allerede mange kommunale samarbeid i dag. Det blir som om man i bedrifter slår sammen driften, men fortsetter å ha to ledere, to styrer, to regnskap og budsjett. Et nei er ikke til det beste for folket, jeg har hele tiden kunne tenkt meg flere alternativer, sa Velure.

Hun satte fram endringsforslag om at man med bakgrunn i at hun mener at utformingen av folkeavstemningen som ikke gir et riktig bilde av hva lesjingene vil, dersom kommunereformen holder fram.

- Med bakgrunn i lesjingenes svar i innbyggerundersøkelsene på akkurat dette spørsmålet der 66% svarte Lesja-Dovre dersom de ikke hadde noe alternativ, vedtar Lesja kommunestyre sammenslåing av Lesja og Dovre kommuner, foreslo Velure.

- Arbeiderpartigruppa mener vi må følge resultatet av folkeavstemming. Noe annet er udemokratisk, sa Liv Klara Enstad (Ap).

Utsatt

Bare Høyres representanter stemte for Velures forslag. Resten av kommunestyret stemte for forslaget om å arbeide videre med Dovre på enkelte områder, men nei til en sammenslåing. Det som ble utsatt er Lesjas svar på Fylkesmannens spørsmål angående kommunereformen, som kommunene som tjenesteyter, samfunnsutvikler, myndighetsutøver og demokratisk arena. Dette kom både Skotte og Velure med forslag om.

- Vi må ha bedre tid til å svare. Det har ikke blitt tatt en konsekvensutredning av hva det vil si å gå videre som egen kommune, sa Velure.

Behandlingen av dette svaret ble utsatt til 25. august.