Dermed kan flere pasienter få røntgenundersøkelse uten en lengre sykehusreise. Normalt har pasienter blitt henvist til Lillehammer ved behov for røntgen helligdagene i påsken, men nå utvides tilbudet som en prøveordning.

Bredt samarbeid

Det er med hjelp fra radiografer fra SI Tynset at røntgentilbudet vil holdes åpent hver dag på NGLMS, samt med beredskap på kveldstid. Røntgenbildene blir sendt digitalt til SI Lillehammer, der radiologer vil vurdere bildene som grunnlag for videre behandlingsopplegg, samt eventuelt behov for sykehusinnleggelse.

Da tilbudet krever tett samarbeid med den regionale legevakten, vil denne styrke sin bemanning både for lege og hjelpepersonell, parallelt med utvidelsen av røntgentilbudet i påsken.

Færre sykehusreiser

Pasienter i området kan dermed få en raskere faglig vurdering, uten å måtte gjennom en lengre reise til Lillehammer sykehus. Dette betyr igjen at ambulansene ikke må ut av regionen, og dermed er tilgjengelige for andre akutte oppdrag.

– Dette er en spennende prøveordning, der vi i samarbeid med Nord-Gudbrandsdal lokalmedisinske senter og regional legevakt kan gi en utvidet tjeneste lokalt i påsken. Sykehusets fagmiljøer bidrar med kompetanse, og vi håper dette blir godt mottatt blant pasientene, sier divisjonsdirektør Geir Kristoffersen som har ansvar for prehospitale og desentraliserte tjenester i Sykehuset Innlandet.

Røntgentilbudet vil være åpent fra onsdag 28. mars til 2. april kl. 09-17. Fram til 1. påskedag vil det også være vaktberedskap fram til kl. 20.