Bondeyrket kan ofte kjennes som et ensomt yrke, der man er alene om alle oppturer og nedturer i driften. Manglende nettverk rundt arbeidsplassen, høy terskel for å søke bistand, samt et visst tabu rundt emnet, kan føre til at det som i utgangspunktet er små problemer, får vokse seg store.

Pilotprosjekt

Temaet psykisk helse i landbruket var oppe under regionmøtet for bondelagene i Nord-Gudbrandsdalen, i fjor, og det ble deretter satt sammen en gruppe ressurspersoner i distriktet.

Nå starter man opp et pilotprosjekt i Lesja og Dovre, som man ser for seg å utvide til hele fylket etter hvert.

- Målet er å samle en rekke ressurspersoner lokalt i Lesja og Dovre, som kan bistå bonden på ulike områder, forklarer Vigerust.

Ressurspersoner

I tråd med dette ble det i midten av januar i år kalt inn til et møte på Joratunet, der lederne av lokallagene i Lesja og Dovre, rådgiver i Oppland bondelag, Astrid Simengård, landbruksrådgiver, representanter fra Mattilsynet, landbrukskontoret, veterinærkontor, Tine rådgivning, avløserlaget, foruten folk fra folk tilsvarende prosjekt i Nord-Østerdal, var til stede.

– Det skulle også vært helsepersonell der, men det passet dessverre ikke. De er imidlertid veldig positive til tiltaket. Det er en samlet enighet om å få til dette prosjektet, forteller Vigerust.

Hjelp til problemløsing

Målet med prosjektet er at det skal føles trygt å ta kontakt med noen, at det er et ansikt man er fortrolig med og stoler på, slik at man kan få hjelp til å ta tak i ting på et tidlig tidspunkt.

- Det skal være en lav terskel for bonden å kunne ta kontakt med disse personene ved behov, forklarer Vigerust, og får støtte fra leder i Lesja bondelag, Ole Bjørner Flittie.

- Det er viktig å få tatt tak i problemene før de blir for store, og det er fortsatt slik at en del føler at det er litt tabu å snakke om. Vi må forsøke å senke terskelen for å be om hjelp, sier han.

Suksessprosjekt

Bondelagslederne viser til et tilsvarende prosjekt som er gjennomført i Nord-Østerdalen, med stor suksess. Prosjektet, som er kommunalt forankret, har samlet en rekke ressurspersoner.

- Deretter har man laget en plakat om hva de ulike personene kan bidra med. På denne måten har man fått til et nettverk rundt bonden, der folk kan ta kontakt for å få rådgivning og hjelp. De deltakende kommunene forteller at prosjektet har vært en stor suksess, sier Vigerust.

Bry deg

Utover dette oppfordrer bondelagslederne bøndene til også å støtte opp om hverandre. Tørre å bry seg, i en positiv betydning.

- Noen ganger skal det så lite til. Spør hverandre om hvordan det går eller om man har det bra. Kanskje kan dette fange opp problemer før de blir altoppslukende, avslutter Flittie.

Viktig for dyrevelferden: Har bonden det bra, har dyrene det bra. (Illustrasjonsbilde)