De er født med noen dagers mellomrom på to garder ved siden av hverandre, reiste fra bygda med samme bil – og nå er de begge kvalifisert til å bli fedre til mange. De to det er snakk om er oksene 11855 Skarphol og 11856 Flittie. Begge disse NRF oksene er blant de nye å finne i Genos oksekatalog, som bønder over hele landet bruker for å finne okser til inseminering. Flittie ble en del av utvalget i sommer, Skarphol kom inn nå.

- Dette er nå litt morsomt da, sier Hans Storlien, avdelingsleder for marked Norge i Geno.

Det kan ha skjedd tidligere, men Storlien sier det er sjeldent at okser fra nabogarder er kåret til eliteokser samtidig. Bernt Ivar Tordhol er oppdretter av Skarphol, Ole Bjørner Flittie av Flittie.

Les: - Eliteokse fra Lora

Trangt nåløye

Nåløyet for å nå opp er trangt. De starter med 6000 emner. Av dem blir 145 okser hentet inn til teststasjonen på Øyer. Av disse blir igjen rundt 50 kåret til eliteokser innen rasen Norsk Rødt Fe (NRF). Både Skarphol og Flittie lever nå livets glade dager på Store-Ree avlsstasjon ved Hamar. Hvor lenge de er eliteokser og i avl kommer an på bruk, vurdering opp mot nye kandidater og etterspørsel fra både nasjonalt og internasjonalt marked.

- Hvis det internasjonale markedet blir interessert kan de holde på en stund, sier Storlien.

Det var tilfellet med oksen Braut, som ble slaktet tidligere i år. Da var han 15 år, hadde blitt far til rundt 300 000 kalver og gitt en inntjening til Geno på rundt 25 millioner kroner. Sæd fra 11856 Flittie har allerede blitt eksportert til USA.

Scorer høyt

De to loraoksene scorer høyt på mange områder. Skarphol har en avlsverdi på 43, Flittie på 39. Oksen med høyest avlsverdi i denne omgang er registrert med en verdi på 55.

Storlien forteller at oksen fra Flittie scorer veldig godt på melkemengde og innhold, Skarphol på jurhelse og jureksteriør.

- Dette er viktig nå mange bruker melkerobot, forteller Storlien.

Han har inntrykk av at mange i Lesja driver godt med avl, men skulle gjerne sett at flere brukte seminokse i stedet for egne okser.

- Jeg har inntrykk av at det er mange som driver godt med avlsarbeid, sier Storlien.

Ny oppdatering av eliteokser kommer om et halvårs tid.

11856 Flittie ble kåret til eliteokse tidligere i år. Foto: Jan Arve Kristiansen/Geno