– Det har vært bra fellingsresultat. De tildelte fellingsløyvene har blitt fulgt, sier miljørådgiver Marit Svanborg til Vigga.

Totalt ble det felt 93 elg i 2017 av Lesja grunneierlag, Lesjaskog viltlag og Fjellstyret. Lesjaskog viltlag felte mest, med sine 48 felte av 53 tildelte. Det resulterte i 78 prosent felling totalt. Av hjort ble det totalt felt 100 av 100 tildelt. Ifølge Lesja kommune ble 60 felt av Lesja grunneierlag, 33 av Lesjaskog viltlag og 7 av Fjellstyret.

Større felling til neste år

Svanborg sier at det kan bli felt mer hjort og elg til neste år.

– Det kan bli justert etter årene. Da overføres noe av det hvis det er skutt lite, men det er nasjonale regler som bestemmer det, sier hun.

I enstemmig innstilling står det at det gis en maksimal grense på ti prosent av kvote på dyr jf. avskytingsplan som kan overføres fra et år til et annet for både hjort og elg. I løpet av denne bestandsplanperioden må det ses igjennom det tellende arealet for elg og hjort.

– Det har vært veldig bra felling av hjort og elg på Lesja. I 2014 ble felt 100 elg og rundt 70 hjort, men i 2017 la vi opp til større tildeling for å hindre mindre stamme, sier hun.