Denne helga var det kurs i overflateredning med Bergebrue på Lesja. I splitter nytt utstyr prøvde brannmenn fra Dombås-avdelingen ut hvordan det er å bevege seg i det våte element.

Dette er utstyr som er tildelt Lesja og Dovre brannvesen gjennom «Det store brannløftet» der Gjensidigestiftelsen gir 350 millioner kroner til styrking av norsk brannberedskap.

Flere drukner

Kommunene skal ha en beredskap i samsvar med risiko og sårbarhet innenfor eget geografisk ansvarsområde, og elver og vann er det mye av i Norge. Når personer faller i vann, kan brannvesenets innsats være avgjørende for om liv og helse går tapt eller ikke, og å jobbe i eller i nærheten av elver og annet vann er risikofullt om brannkonstabler mangler kunnskap om overflateredning.

Det er flere som dør ved drukning enn i brann, og mange brannvesen ser et stort behov for økt satsing på redning i vann.

– Vårt oppdrag

– Det er brannvesenets oppdrag å bidra i forbindelse med brann og det som heter andre ulykker, forteller brannsjef Åge Tøndevoldshagen.

Han sier det har vært flere oppdrag der brannmennene har lite å hjelpe til med selv om de er først på plass, fordi de har utstyret til å hjelpe.

En brannmann i fullt røykdykkerutstyr har lite å hjelpe seg med når det er ulykker som involverer vann eller elver.

Lesja og Dovre brannvesen kurser seg nå i overflateredning.

Vil lære bort til flere

Derfor søkte han på overflateredningspakken gjennom «Det store brannløftet», og kan nå kalle seg den stolte eier av utstyr til en verdi av rundt 300 000 kroner til dette formålet - alt betalt av Gjensidigestiftelsen. Med den nye utstyrspakken kan de både frakte utstyr og redde folk i vann. Tøndevoldshagen sier de etterhvert vil åpne for at andre nødetater skal blir kurset i å bruke utstyret, og håper at det er interesse for dette.

– Blant annet i Valdres har de en tverrfaglig redningsgruppe som fungerer godt, sier brannsjefen.

Barnehagebarn

Espen Rusten har blitt kurset til å bli lokal instruktør. Han hadde ingen vanskelig oppgave med å engasjere de andre.

– Se på dem da, det er som å kle på barnehageunger parkdressen, sier han og peker på de gulkledde som øver seg i tørrdrakter på andre siden av Lågen.

Solide drakter: Selv etter mange timer i kald elv var humøret på topp.

Også om vinteren

Men det er langt i fra ingen lek, derimot veldig nyttig. De skal bare holde seg på overflaten, men har også en teleskopstang med kamera som kan brukes til søk. Det kan også festes kroker på denne, slik at objekter kan bli dratt i land. Flåter til redningsarbeid har de også.

– De kan brukes også på is, slik at vi med dette utstyret kan komme oss ut til et råk og søke der med kamera, sier Rusten.

Snorkel, svømmeføtter og maske hører også til utstyret.

Kursdagen startet med tilvenning til både elv og utstyr og trening på aktiv og passiv svømming. Utover dagen ble det gjort stadig større øvelser, og brukt av flåte. Utstyret ligger lett tilgjengelig på beredskapssenteret på Dombås, slik at det lett kan bli tatt i bruk.

Det var ved starten av fjoråret 187 brannvesen landet rundt som hadde fått utstyrspakke for overflateredning. I Norge er det rundt 12 500 branntjenestemenn fordelt på rundt 300 brannvesen. 3 500 er heltidsansatte i kommunene med brannvernarbeid som sitt yrke. I tillegg er rundt 9000 er deltidsansatte.

Uttesting av flåter hører også med.