Reidar Berg (86) er enno i god form, takka vere det aktive livet han lev.

Er dette Dovres sprekaste pensjonist?

Reidar Berg (86) har hatt glede av ski heilt sidan han var 13 år. For han er det vanskeleg å sjå for seg ein kvardag utan aktivitet.