Vogntoget var lastet med fisk, og var på vei fra Ålesund til Oslo. Den ukrainske sjåføren kom fra ulykken uten skader, annet enn et kutt i fingeren. Politibetjent Per-Magnar Bøe betegnet E6 som svært glatt. Politiet utførte rutinemessige undersøkelser på stedet.

Bergingsarbeidet pågikk utover dagen, men var ikke til særlig hinder for trafikken. Før vogntoget kunne fjernes fra jordet, måtte fisken berges i ny transport.