lengre vest på E136, og påstand om at asfaltkanten var årsaken til hendelsen, har Statens vegvesen gjennomført en trafikksikkerhetsvurdering.

– Med bakgrunn i tilbakemeldinger har vi nå fått gjennomført en vurdering av trafikksikkerhetssituasjonen på cirka 15 kilometer mellom Joramo og Lora, sier seksjonsleder Asbjørn Stensrud i Statens vegvesen.

Vegstrekningen har etter reasfalteringen en bredde på minst 6,60 meter. Vegen på strekningen har nesten samme vegbredde etter reasfaltering. Vegskulderen er som tidligere asfaltert helt ut på vegkanten for å kunne opprettholde en kjøresterk kjørebane helt ut til vegkant, framfor en ustabil vegskulder av grus.

- Ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv mener vi dette er den beste løsningen så lenge vi ikke har investeringsmidler til utvidelse av vegen. Hadde vi prioritert vegskulder av grus utenfor asfaltkanten, så ville kjørefeltene blitt for smale til å beholde oppmerket midtlinje.

Statens vegvesen vil nå observere og ta med seg erfaringene fra denne vinteren for deretter å se på om det må gjennomføres tiltak neste år. Tiltak som vurderes er redusert fartsgrense og innflytting av kantlinjene. Uansett er det viktig at trafikantene kjører etter forholdene, sier Statens vegvesen.