Eksplosivryddingen pågår for fullt også i 2014, men det vil bli mindre anleggsarbeid fremover. Anleggsarbeidene for fjerning av de store skyteanleggeneog HFK-sletta ble avsluttet i fjor, men HFK-sletta skal revegeteres i år.

Dyrket vier

Av den 240 dekar store sletta skal 10 dekar såes med vier og 60 dekar av den med gress. Jorden er er tilrettelagt for en langsiktig prosess som skal gi vegetasjon på sletta, men Forsvarsbygg fremskynder denne prosessen.

Tromøy planteskole i Arendal har dyrket frem 25 000 vier av tre ulike slag, som skal plantes ut av Mjøsen skog i uke 26, 27 og 36. Stiklingmaterialet som ble brukt i dyrkingen ble samlet inn fra Hjerkinn høsten 2013.

Stengt på Viewpoint

Terrengrydding med inntil 170 personer planlegges i seks uker i år. Det møysommelige arbeidet har pågått hvert år siden 2006. Før sesongstart i år er 412 tonn ammunisjonsrester samlet inn fra skyteltet, og 3319 større blindgjengere destruert.

Spesielt for årets ryddesesong, er at det skal ryddes nær Viewpoint Snøhetta i uke 24 og 38. Da vil utkikkspunktet være stengt i tidsrommet mandag til fredag i disse to ukene.

Det er også ferdselrestriksjoner på andre områder i noen uker.

Skyttelbuss

Det vil fortsatt være skyttelbuss fra Hjerkinn til Snøheim i år. Stortinget har vedtatt å videreføre ordningen til 2017, men fra og med 2014 er det Villreinsenteret som har driftansvaret. Bussen har fem avganger daglig.