- Da må vi være enda et steg foran deg, sa ordfører i Dovre, Bengt Fasteraune (Sp).

Fylkesmann i Oppland, Kristin Hille Valla, besøkte onsdag formannskapene i Lesja og Dovre for å orientere om kommunereformen og om arbeidet i «tenketanken», som blant annet Fasteraune har vært med på. Det vanket godord fra Fylkesmannen til kommunene lengst nord i dalen for å være aktive i prosessen rundt kommunesammenslåing.

- Her er mitt forslag til ingress i saken: «Lesja og Dovre formannskap tar grep sjølv og vil vera i tet», sa Hille Valla, henvendt til Vigga.

- Vær frampå

Oppland har fått skryt for å være et foregangsfylke når det gjelder å ta tak i problemstillingene rundt kommunereformen. I følge Fylkesmannen har de andre fylkene ikke kommet i gang med arbeidet.

- Man kan ikke lene seg bakpå slik opplendinger gjerne gjør. Det gjelder å legge seg frampå, sa Hille Valla til lokalpolitikerne.

Hun brukte vestlendinger som eksempel på ei folkegruppe som tør å kaste seg frampå og være nytenkende.

- Her er det mye å lære, sa Hille Valla, som selv er fra Sogn.

Selv om opplendingene kan virke «sidrumpa», som hun selv sa det, er ikke det inntrykket hun har fått av politikerne i Lesja og Dovre. Hille Valla og prosessveileder hos Fylkesmannen, Eli Blakstad, har snart besøkt alle kommuner i Oppland. Så langt har de tatt i mot invitasjoner, de har ikke invitert seg selv. Nettopp åpenhet og nysgjerrighet synes fylkesmannen er spesielt viktig. Hun oppfordret politikerne i Lesja og Dovre til å lage en «tenketank», etter modellen fylkesmannen har brukt.

Hjørnesteinsbedrift

Oppfordringen kom om å se på næringer kommunene er gode på, der det kan være naturlig å få tilført oppgaver. Dette gjelder også fra oppgaver regionene i dag har ansvar for.

- Vi er gode på landbruksforvaltning, dette er noe vi vil utfordre Fylkesmannen på, sa Ann-Kathrin von Rappe (H).

- Landbruket er vår hjørnesteinsbedrift, supplerte rådmann i Lesja, Kai Ove Riise.

Fylkesmannen oppfordret til å prate med sine nabokommuner, det samme gjelder for nabofylker. Det gjelder å se på utfordringene. Selv skal hun til Møre og Romsdal for å ta en prat.

Dette falt i god jord hos Hanne Velure (H).

- Det er viktig å tenke øst-vest aksen, sa Velure.

Hille Valla mener Regjeringen må oppfordres til å løsne på kommunegrensene, og være mer fleksible når det kommer til størrelse.

- Vi har sagt fra om at de ikke må være å rigide når det kommer til størrelse, sa Fylkesmannen.

Dermed vil det være åpent for å ha samtaler med kommuner i andre fylker, Hille Valla brukte Folldal som eksempel.

- Dette er en sak vi må ha et grep på selv, vi har mange dyktigte folk i kommunene våre som kan jobbe med dette. Vi ligger i forkant i Oppland, sa Fasteraune.