Lesja og Dovre hadde mye å vise til samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa da hun tirsdag besøkte de to kommunene.

Ministeren fikk i Dovre en orientering om hvordan prosjektene med Vålåsjøen kryssningsspor og den nye rundkjøringen på Dombås ligger an. Turen gikk så med buss til Lesja, der Kleppa først hadde et stopp i Kjøremsgrenda for å selv ta i øyesyn hvordan hverdagen til den smale bygda har forandret seg etter at gang- og sykkelvegen kom.

Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga
Foto: Lokalavisa Vigga