Søknadsfristen for videregående utdanning er neste uke

foto