Politikerne ønsker en utredning av skolestrukturen i Lesja

foto