Politikerne ønsker en utredning av skolestrukturen i Lesja