35 millionar «koronakroner» til utbetring av E136 og E6