foto
Dovringen Tor Wigenstad (1911-2003). Ein markant spelmann og viktig tradisjonsberar som blir presentert både i ord og tonar på den nye cd-en. foto: lånt ut av ta:lik

Tradisjon i tekst og tonar