Det er nåværende Nav-leder i Dovre, Åsta Børte, som blir leder for det nye felleskontoret mellom Lesja og Dovre. .Det skal være i drift fra  1.februar 2018. Det fortalte personalsjef i Dovre, Rune Pettersen, til Lesja kommunestyre i går. Det vil være å finne på Amfi-senteret på Dombås. Børte er prosjektleder fram mot samarbeidet.

Barneverntjenestene skal samles på Lesja innen 1. juni 2018. Hvor de skal være er ikke avklart. Dagens Nav-lokaler er ikke store nok for behovet som er meldt inn, og må derfor bygges på. Dagens helsehuslokaler er et alternativ, men de blir ikke ledige før nytt helsehus står ferdig i 2020. Rådmann i Lesja sier andre løsninger skal bli sett på, før det blir laget et tilbygg til dagens Nav-kontor. Hildegunn Dalum er ansatt som leder for felles barneverntjeneste i Lesja og Dovre.

Personalsjef i Lesja, Liv Eva Gråsletten, fortalte at det ikke er midler fra Fylkesmannen til disse sammenslåingene som tidligere antatt. Det finnes derimot andre midler de skal søke på felles for de to prosjektene.

Lesja kommune vedtok torsdag vertskommuneavtaler både for Nav og barneverntjenesten.