Av fylkesordfører Thomas Breen (Ap), Mona Stormoen, gruppeleder i Innlandet Arbeiderparti og Hans Kristian Enge (Ap), nestleder i utdanningsutvalget i Innlandet

Et stort politisk flertall står sammen med Innlandet Arbeiderparti om dokumentet som nå sendes ut på en fire måneders lang høring. Det vil si at alle som ønsker, kan gi tilbakemelding på alternativene og spørsmålene som stilles i dokumentet.

Her ligger et vidt spekter av ulike tenkte varianter, i tillegg til fylkeskommunedirektøren sine alternativer.

Grunnen til det, er at vi ønsker å høre bredest mulig hva folk faktisk mener. Vi må gjøre det nå, for vi kan ikke komme i oktober med forslag til en løsning, som ikke har vært ute på høring i samfunnet vårt. Det er udemokratisk, og ikke forsvarlig.

Alle høringssvar skal vi lese og vurdere nøye. Målet er å lande en robust og forutsigbar skolestruktur, som står seg i fremtiden og med god kvalitet for elevene våre.

For realiteten kan vi ikke fornekte: Folk føder færre barn og det blir færre elever på de videregående skolene. Dagens skolestruktur er tilpasset 15 000 elever, vi har allerede mistet 2000 elever, og kommer innen relativt kort tid til å miste 3000 til. Altså blir én av tre elever borte.

Skal vi sikre god kvalitet på skolene, som vil si både et sosialt miljø for elevene, en bredde i ulike linjer og forutsigbarhet for elever og ansatte, at disse tilbudene står seg over tid, er vi helt nødt til å ta grep nå. Hvis ikke risikerer man at elever, ansatte og næringsliv må leve med en usikkerhet i om tilbudet ved skolen vil settes i gang - hvert bidige år.

Vi blir beskyldt for mye, når vi nå har lagt inn flere alternativer i dokumentet. Blant annet for å skape uro og usikkerhet. Før vi la inn flere alternativer, var forslagene fór sentraliserende, ifølge Senterpartiet. Når vi nå legger inn flere alternativer, hvor man ser på å enten legge ned i sentrum, og/eller flytte ut i distriktene, beskylder Senterpartiet oss for å skape mer usikkerhet og splid. Det er ikke enkelt å tilfredsstille Senterpartiet – når de snakker med to tunger. Spørsmålet de bør få, er hva deres løsning er? Foruten å utsette en så viktig sak.

Hadde vi derimot ikke tatt grep nå, slik enkelte partier ser ut til å ønske, ville vi risikert å ha flere videregående skoler, hvor elevgrunnlaget er for smått til å drive tilbud alle tre årene, for smått til at elevene får et sosialt liv på skolen, og for dyre til å holde i drift og sikre god vedlikehold av. Det er ingen elever eller fremtiden tjent med. Denne situasjonen skaper også stor usikkerhet for de ansatte, og for næringslivet som legger til rette med lærlingplasser. I sum er ikke dette bærekraftig.

For fremtiden trenger vi gode skoler, med gode og nyttige linjer, som svarer på næringslivets og kommunenes behov for arbeidskraft. Vi må nå klare å styre elevene noe mer over i de utdanningene samfunnet trenger mest. Innlandet mangler allerede mange innen helse og omsorg, og flere av de viktige fagarbeiderne i næringslivet.

Den jobben er vi i gang med, og vi oppfordrer deg til å delta!