– Første gangen jeg kom hit var det som å åpne en geologibok