I Lesjafjella ser det bedre ut med ryper i år enn i 2011, men jakten er begrenset fra 20. september til 10. oktober. Dette gjelder kun rypejakta, ikke annen småviltjakt.

- Datagrunnlaget fra takseringene er noe magert siden det er observert få ryper. Det synes å være en brukbar kullstørrelse, men små kyllinger. Hvis vi er forsiktige med uttaket i år, håper vi å unngå nedgang neste år. Det har vært større produksjon i år, det er jo positivt, forteller fjelloppsyn i Lesja fjellstyre, Tommy Sønsterud.

Fredet i DOvre

Forøvrig i Gudbrandsdalen ser det relativt dårlig ut, selv om det i enkelte mindre områder er en større tetthet enn i 2011 og litt større kull. På Dovrefjell har det vært dårlig produksjon, og fjellstyret i Dovre har besluttet og frede rypa i år. Alle jaktkort for rype vil bli inndratt.