Følg med i trafikken, er hovedbudskapet for kampanjen som er rettet mot sommertrafikantene.

Den nye trafikksikkerhetskampanjen går først og fremst i sosiale medier som Facebook, Twitter, Snapchat og Instagram. I tillegg er plakater med kampanjebudskapet distribuert til overnattingssteder, bensinstasjoner, trafikkstasjoner og andre steder over hele landet.

- Vi har ingen å miste. Den dramatiske utviklingen de siste månedene skal snus. Sommermånedene er dessverre vanligvis svært ulykkesutsatte måneder, sier vegdirektør Ingrid Dahl Hovland om bakgrunnen.

foto
Vegdirektør Ingrid Dahl Hovland og samferdselsminister Jon-Ivar Nygård ledet an da trafikkaktører samlet seg om et nasjonalt krafttak mot sommerulykkene. Foto: Kjell Bjørn Vinje

Krisemøte

Etter nedslående dødstall på norske veier de siste månedene samlet vegdirektøren - sammen med samferdselsminister Jon-Ivar Nygård - aktørene på trafikksikkehetsområdet til krisemøte.

Ved halvgått 2022 - 1. juni - viser Vegvesenets tall at 63 omkom på norske veier i årets seks første måneder, som er mer enn en dobling i forhold til samme tidspunkt i fjor.

Blant en rekke tiltak som er og skal iverksettes, er en ny strakskampanje rettet mot trafikantene. Bakgrunnen er at uoppmerksomhet i trafikken er en av de hyppigste årsakene til trafikkulykker.

Trygg Trafikk, Samferdselsdepartementet, Utrykningspolitiet, NAF og landets fylkeskommuner er noen av aktørene som bidrar kraftfullt inn i arbeidet.

Kampanjen kommer i tillegg til det ordinære informasjons-, medie- og kampanjearbeidet som disse aktørene gjør fra før.

Påminnelse 

- Vi ønsker å få frem budskapet til så mange som mulig på så mange forskjellige steder som vi får til. Vi vil at kampanjen skal være en påminnelse om å ferdes hensynsfullt i trafikken og være oppmerksomhet, sier vegdirektør Hovland.