Slik er flyktningesituasjonen i Lesja og Dovre

foto