Skolepsykologen som mistet sitt hjerte til Lesja

foto